Mærkesager


Ældrepolitik:

Jeg vil arbejde for mere kvalitet i omsorgen for de ældre medborgere. De fysiske rammer i ældre-plejen er blevet forbedret de senere år, men der savnes indholds-mæssige forbedringer i de service-ydelser, der skal tilbydes de ældre medborgere i Kommunen.
I Hjemmeplejen ønsker jeg en person-orienteret omsorg og ikke management efter skemaer og stopur, som det til tider kan være i pressede situationer,
specielt nu hvor der igen skal spares, grundet Regeringens Skattestop.

Tryk her hvis De vil vide mere.


Integrationspolitik:

Jeg vil arbejde for den gode Integrationspolitik vi har i Kommunen og forbedre den.
Jeg vil inddrage alle parter mere og sikre disse en egentlig høringsret i sager vedrørende etniske mindretal, og på basis af gensidige konsultationer bør man arbejde for en mere aktiv og dynamisk integration, der respekterer de kulturelle forskelle mellem danskere og nydanskere af fremmed etnisk oprindelse.

Tryk her hvis De vil vide mere.


Social og Sundhedspolitik:

Jeg ønsker social tryghed og mindre social ulighed i samfundet ikke mindst i Rødovre. Jeg vil udbygge velfærdssamfundet på en sund økonomi. Det er forudsætningen for en velfungerende socialpolitik.
For mig handler velfærdssamfundet om at skabe tryghed og solidaritet mellem mennesker – for og på tværs af alle generationer. Socialpolitikken skal
hvile på en sammenhæng mellem rettigheder og pligter for det enkelte menneske.
Et velfungerende sundhedsvæsen er en meget vigtig faktor, når vi skal vurdere vores livskvalitet. Det er af afgørende betydning, at en borger ved, at
han/hun kan og vil blive behandlet hurtig og effektivt, såfremt han/hun pådrager sig en sygdom eller en skade. Derfor vil jeg medvirke til, at sundheds-
væsenet får tilført de nødvendige penge, også hvis det skulle vise sig nødvendigt at forhøje skatterne. Men jeg vil til gengæld kræve, at det enkelte sygehus
eller institution ledes på en sådan måde, at vi som skatteborger får mest muligt for vores penge.

Tryk her hvis De vil vide mere.Tilbage til forsiden