Information


Kurt Faber Pedersen født 25 September 1953 i Søborg ( Gladsaxe ).
Søn af Niels Preben Pedersen ( 1927 - 1998 ) tidligere ansat på Bing & Grøndal og Gurli Faber Pedersen ( 1927 - -. ) tidligere ansat på Gladsaxe-Rådhus.

Jeg gik i Gladsaxe-Skole til og med 10 klasse.
Jeg er udlært Maskinarbejder.
Jeg har arbejdet med salg af annoncer til dansk handicap idræt,
har været ansat i HT (bus danmark) i 18 år til og med 1997.
Har i en kort periode været selvstændig vognmand.
Kirketjener i Dyssegårdskirken i Hellerup fra juni 1999 til november 2006.
Kirketjener i Mørkhøjkirke ( Gladsaxe ) fra december 2006 -.

Tillids poster på mit arbejde.
December 2006 -. Sikkerhedsrepræsentant.
Marts 2008 - Marts 2009 Medarbejderrepræsentant.


Jeg har været medlem af CD i 13 år. UDMELDT AF CD JULI 2006.

Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Rødovre 1997 – 2001 og 2005.
Kandidat til Københavns Amtsråd 2001-og regionsvalget 2005.
Folketingskandidat for CD siden 1999 i Rødovre – kredsen til juli 2006.
Formand for CD Ved Vestvolden ( Herlev-Rødovre-Hvidovre-Brøndby ) fra sep 2000 til juli 2006.
Sekretær i CDs Amtsbestyrelse i Københavns Amt fra okt 2001 til sep 2005 derefter medlem af bestyrelsen i Regionshovedstaden til juli 2006.
Landsdelssekretær Øst fra nov 2002 til juni 2005
Medl af Hovedbestyrelsen ( HB ) fra nov 2002 til juli 2006
Medl af Forretningsudvalget ( FU ) fra nov 2002 til juni 2005

Medlem af det Fælles Fredningsnævn for Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fra April 2001 - .

Bestyrelsesmedlem i Pensionatet Tårnvejskollegiet ( voksne udviklingshæmmede ) fra 1 jan 2002 – 2006.
Suppleant i Skatteankenævnet i Rødovre fra 1998 – juni 2006.
Suppleant i Det Sociale Nævn ( Kbh Amt ) fra marts 2004 - 2006.
Suppleant i taksationskommissionen vedr. naturfredning fra marts 2004 - 2006.
Nævning og domsmand ved Østrelandsret fra 2000 – 2003.

MEDLEM AF SOCIALDEMOKRATIET 1 AUGUST 2006.

Poster efter jeg er medlem af Socialdemokratiet.

Medlem af Taksationskommisionen ( Kommunal Ekspropiation ) - 1. instans fra 1 januar 2010 -.
Medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg i København City fra den 25 november 2008 -.

Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i Rødovre Marts 2008 -.
Suppleant til bestyrelsen i lokalforeningen i Rødovre April 2007 – Marts 2008.

Næstformand i ( FDR ) Foreningen Demokrati Radio fra medio maj 2010 -.
Bestyrelsesmedlem og tovholder i ( FDR ) Foreningen Demokrati Radio fra 1 juli 2007 - .

Andre ikke politiske poster.

Formand for Bruger- og Pårørenderåd på Møllegaarden ( Gladsaxe ) fra 15 juni 2010 -.

Bestyrelsesmedlem af Ejerforeningen Brandholmparken fra April 2006.
Næstformand fra April 2007 - Februar 2013.
Formand fra Februar 2013 -

Medlem af Rødovre sogns Menighedsråd fra 1 December 2008 -.
Har følgende udvalgsposter.

Forretningsudvalget. ( FU ).
Kirke- og Kirkegårdsudvalget.
Sognehusudvalget.
Børne- og Ungdomsudvalget.


ANDRE MEDLEMSSKABER.

Kræftens Bekæmpelse.
Røde Kors
Landsforeningen Bedre Psykiatri.

Der er selvfølgelig mange foreninger man kan være medlem af, jeg har valgt 3.


Tilbage til forsiden